Varför vi älskar Svensk kol

Tyvärr är många länder vara mindre nogräknade vad det gäller tillverkningsprocessen av grillkol. Detta kan till exempel innebära att grillkolet får en högre koncentration av giftiga och miljöfarliga ämnen, som t ex tungmetaller.

Kol som importeras utomlands kan komma från illegalt avverkade skogar i Afrika och Sydamerika. På grillpåsen kan det till exempel stå angett att kolet har importerats från Polen eller Ukraina men det behöver inte betyda att det kommer därifrån, utan det kan bara ha packats där. Många svenska företag som säljer kol importerar det ofta från utlandet med ibland tvivelaktigt ursprung, även om varumärket kan antyda något annat.

Problemet med illegala avverkningar av skog är också att dessa företag ofta utnyttjar fattiga och utsatta människor som får arbeta under dåliga förhållanden med stora hälsorisker. Förutom att Vindelkol använder sig av 100% rena råvaror så har de en väl utvecklad teknik vid träkolsframställningen.

Vindelkol är ett familjeföretag som drivs under bra arbetsförhållanden. Som extra plus i kanten använder de sig dessutom till stor del av spillvirke från svenska sågverk, vilket gör att ingen skog fälls i onödan.